ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα παιδιά των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) θα υποβληθούν από 25/05/2018 έως 01/06/2018. Σε περίπτωση υπερκάλυψης των προσφερόμενων θέσεων, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κλήρωσης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει στην αίτηση συμμετοχής να υπάρχει η επιλογή τριών κατασκηνώσεων για κάθε παιδί, με σειρά προτίμησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά των υπαλλήλων του ταμείου που έχουν γεννηθεί από 01.01.2004 μέχρι 31.12.2012. Το διάστημα που καλύπτει το ταμείο για κάθε παιδί είναι 22 ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top