αιτηση στελεχών

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΕΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2022 απευθύνεται σε χίλια
πεντακόσια (1.500)παιδιά δικαιούχους του ΛΑΕ από όλους τους νομούς της
χώρας, ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2006 έως 31-12-2016.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:
α. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η
Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2021) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής

β. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή
επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ).

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου
του έτους 2022, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα, τα δε τέκνα να έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από το δικαιούχο του ΛΑΕ ή από άμεσο δικαίωμα.

Οι δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2022, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ από 23-05-2022 έως και 07-06-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ και όχι στα ΚΕΠ.

  • Κάθε δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ γονέας κ.ο.κ., έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης για όλα τα τέκνα της οικογένειας.
  • Η αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε γονέα ή κηδεμόνα ή ανάδοχο κ.ο.κ ή γονέα που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top