αιτηση στελεχών

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΚΑ

Η υποβολή  των αιτήσεων γίνεται από Πέμπτη 02/06/2022 κ  μέχρι την Πέμπτη 9/6/2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά   με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022, οπότε, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει, με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία πρέπει να υπογραφεί και να παραδοθεί κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.
∆ικαιούχοι συµµετοχής
Στο πρόγραµµα κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ µπορούν να συµµετάσχουν: ● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (έτος γέννησης 2006-2016), εν ενεργεία ασφαλισµένων των πρώην φορέων ΤΑΞΥ, ΤΥ∆ΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Α-ΤΥ∆Α, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Π, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Θ, ΕΤΑΑ/ΤΥ∆Ε (µόνο ∆ικαστικοί Επιµελητές), ΕΤΑΑ/ΤΑΣ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΠ-ΤΡΕΝΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕ Μετάλλου ● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (έτος γέννησης 2006-2016), συνταξιούχων των πρώην φορέων ETAA/TAN, ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-∆ΕΗ, ΤΑΠ-ΟΣΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΕΥΠ και ΟΑΕΕ/ΤΑΝΤΠ ● Παιδιά ηλικίας 6-16 ετών (έτος γέννησης 2006-2016), υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ (εν ενεργεία και συνταξιούχων) και των πρώην φορέων, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν σε αυτόν. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν µοριοδότησης µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και το πλήθος των ανηλίκων τέκνων των αιτούντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top