ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ταμείου η υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για την Α’ κατασκηνωτική περίοδο πραγματοποιείται από 08/06/2018 έως 14/06/2018.  Για τη Β’ και Γ’ κατασκηνωτική περίοδο από 18/06/2018 έως 29/06/2018.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Αίτηση  (εδώ)
 • Κάρτα κατασκηνωτή με φωτογραφία τέκνου (εδώ)
 • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου άμεσα ασφαλισμένου
 • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου έμμεσα ασφαλισμένου παιδιού που      πρόκειται να συμμετάσχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα
 • Η προέγγριση κράτησης θέσης από την κατασκήνωση ΜΕ ημερομηνία μετά την 7/6/2018
 • Φύλλο μισθοδοσίας ή μηνιαίο φύλλο σύνταξης κατα περίπτωση

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε στα γραφεία των κατά τόπους πρώην φορέων, ώρες υποβολής 8.30π.μ.-13.30μ.μ.

 • Πατησίων 54 3ος  όροφος (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10  2ος  όροφος(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 3ος  όροφος (ΚΑΠ- ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

 Ή αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στις αντίστοιχες διευθύνσεις των φορέων.

 

 • Πατησίων 54 Τ.Κ. 10682 (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 (ΚΑΠ ΔΕΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ)

και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής»

Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής  ανά πρώην Φορέα:

-παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε ηλικίας 6-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2004 μέχρι και 31-12-2012

-παιδιά ασφαλισμένων του πρώην Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

-παιδιά ασφαλισμένων πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)  ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012

   

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top