• Prvi period
    od 17. juna do 9. jula
  • Drugi period
    od 9. jula do 31. jula
  • Treći period
    od 31. jula do 22. avgusta
  • Mogućnost smeštaja osoba sa invaliditetom kao i starijih osoba

od 22. avgusta do 16. septembra

Za kraće vremenske periode (7 dana, 11 dana ili 14 dana), molim vas da nas kontaktirate.

To Top