Ханбален турнир

В детския лагер Александра се провежда ханбален турнир в зависимост от броя на изявилите желание за участия.

No Comments

Leave a Reply

To Top