Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2018 θα καλύψει τη δαπάνη αποστολής των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου καθώς και των υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό φορέων σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι χρειάζεται να αποστείλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, την σχετική αίτηση στην υπηρεσία μας, και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: kataskinoseis@minagric.gr
Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία μας μετά από την επικοινωνία που θα έχει κάθε γονέας με την κατασκήνωση της προτίμησής του και την έγγραφη αποδοχή της επιχείρησης για την φιλοξενία του παιδιού, η οποία και θα επισυνάπτεται
στην αίτηση.

Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι του υπουργείου ή των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών και σε ουδεμία περίπτωση να είναι συνταξιούχοι, τα δε τέκνα να είναι ηλικίας έξι (6) έως δεκαέξι (16) ετών. Η κατασκηνωτική περίοδος για την οποία καλύπτεται η δαπάνη διαμονής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες κατ΄ ανώτατο όριο για κάθε παιδί.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝA ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

B. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Γ. Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top