ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ . Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ( www . opeka . gr) από 24-05-2021 έως και 15-06-2021.

Αγροτική Εστία –  Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 

ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, υλοποιεί και φέτος το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Για τη συμμετοχή στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2021, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ( www . opeka . gr ) από 24-05-2021 έως και 15-06-2021.

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021 αφορά την φιλοξενία χιλίων πεντακοσίων (1.500) παιδιών, δικαιούχων του ΛΑΕ ηλικίας 6 έως 16 ετών, σε συμβεβλημένες με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώσεις. Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021, ισχύει από 01-07-2021. έως 10-09-2021 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας.

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2021 απευθύνεται σε χίλια πεντακόσια (1.500)παιδιά δικαιούχους του ΛΑΕ από όλους τους νομούς της χώρας, ηλικίας 6 έως 16 ετών, γεννηθέντα δηλαδή από 1-1-2005 έως 31-12-2015. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα έχουν:

α. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, τα οποία είναι τέκνα συνταξιούχων ή ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής

β. τα παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη ορφανείας ή επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας από τον e-ΕΦΚΑ(ΟΓΑ). Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 16ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2021, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι ατομικού δελτίου παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2021.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απάντηση

To Top